PR / Social / Produkcija

Kratka predstavitev referenčnih projektov, kjer sem vodil, sodeloval in/ali sooblikoval uspešne zgodbe. Predstavitev dela na področju odnosov z javnostmi (PR), marketinga, prodajnih strategij / Upravljalec, oglaševalec in kreator vsebin socialnih omrežij (upravljanje s socialnimi omrežji) / Soustvarjalec, organizator pri produkciji vidnejših dogodkov.

Short presentation of the projects where I managed, cooperated and/or created successful brands and events. Presentation of my work in the PR field (public relations), marketing, sales strategies / Managing, advertising and creating content for social networks (social media management) / Co-creation and management of large public events.

Andrej Maver / (+386) 031-233-262 / andrej@catalogue.si / www.catalogue.si

© 2022 Cat(a)logue | Revolve by AccessPress Themes